top of page

Ereburgerschap voor Frans Violet


Vanavond stelt het gemeentebestuur van Willebroek voor om de titel van ereburger toe te kennen aan Frans Violet. U bent van harte uitgenodigd op de plechtigheid die plaatsvindt, aansluitend op de gemeenteraadszitting van 25 oktober 2016, om 21.00 uur in de Raadszaal van het Oud Gemeentehuis, August Van Landeghemstraat 99 in Willebroek.

Het toekennen van het ereburgerschap is voorbehouden aan personen die een unieke prestatie hebben verricht of in hun leven een heel bijzonder parcours hebben afgelegd. Dit is bij Frans Violet zonder twijfel het geval. Als bezieler en als dirigent van zowel de Brassband Willebroek als van de Young Brassband is hij erin geslaagd beide ensembles op wereldniveau te laten presteren. Door deze artistieke prestatie die reeds jaren wordt volgehouden draagt Frans Violet bij tot een uitermate positieve uitstraling van de gemeente Willebroek. Het gemeentebestuur wil hem hiervoor uitdrukkelijk bedanken door hem de titel van Ereburger toe te kennen.

Het Programma

20.00 uur: Gemeenteraadszitting

21.00 uur: Toekenning titel en overhandiging oorkonde vanwege het gemeentebestuur

Toespraak schepen van Cultuur Maaike Bradt

21.15 uur: Aanvang receptie in Gemeentelijke Schouwburg

Bron: Cultuurdienst Willebroek

36 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page